Toegankelijke badkamer

Een toegankelijke badkamer met beugels op verschillende plekken.